När måste man sätta ut varningstriangel?

När olyckan är framme – eller om du av någon akut anledning behöver stanna ditt fordon vid sidan av vägen – är det A och O att vidta rätt säkerhetsåtgärder. Varningstriangeln är en mycket viktig del av detta! Enligt lag måste du ha en varningstriangel redo när du färdas ute på vägarna, och det är ditt ansvar som förare att den alltid finns till hands i fordonet. Det är dock långt ifrån alla med körkort som faktiskt har behövt nyttja en varningstriangel, och därför har dålig koll på hur och när den bör användas. När måste man sätta ut varningstriangel egentligen, och vad mer är viktigt att tänka på i dessa situationer?

Då måste du sätta ut en varningstriangel

En varningstriangel måste sättas ut om du stannat eller fastnat någonstans där man vanligtvis inte får parkera, på en väg där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller högre. Det är också rekommenderat (men inte ett krav) att placera ut en varningstriangel på platser som är skymda av exempelvis kurvor eller backkrön, även om hastighetsbegränsningen är lägre än 50 km/h. Vi på Assistansbärgning i Trestad AB anser dock att det är bättre att använda en varningstriangel en gång för mycket snarare än en gång för lite. Genom att placera ut en varningstriangel ser du till att dina medtrafikanter uppmärksammas om situationen, och kan anpassa sin körning på ett säkert sätt.

 

Hur ska varningstriangeln placeras?

En varningstriangel bör placeras minst 30 meter från ditt fordon. Om vägen har väldigt hög hastighetsbegränsning eller väderförhållandena är dåliga rekommenderar vi dock att du placerar varningstriangeln ännu tidigare än så. Om du till exempel har behövt stanna på en motorväg under en mörk och dimmig kväll är det bra att varna åtminstone 200 meter innan. Då är chansen stor att andra trafikanter hinner reagera i tid. Använd sunt förnuft när du placerar ut din varningstriangel – det är bättre att medtrafikanterna varnas för tidigt än tvärtom. Kom också ihåg att varningstriangeln ska varna fordonen som passerar dig, vilket oftast betyder att den ska placeras bakom bilen. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att varna trafikanterna som kommer i den motsatta körriktningen, exempelvis om du krockat och hamnat med fordonet på andra sidan vägen.

 

Tänk även på detta när du ska placera ut varningstriangel

Det finns inga lagstadgade krav på att ha en reflexväst till hands i ditt fordon, men det är trots allt att rekommendera. När du ska placera ut en varningstriangel en mörk kväll och behöver gå ett par hundra meter i vägrenen kommer en reflexväst väl till pass. Den hjälper andra trafikanter att se dig även på långt håll, vilket minskar risken för ytterligare olyckor. Se till att gå så långt bort från trafiken som möjligt, exempelvis på utsidan av eventuella vägräcken. Du kan även hålla varningstriangeln framför kroppen medan du går för att ge en varning till de bilister som passerar dig.

 

När måste man sätta ut varningstriangel?

En varningstriangel måste placeras ut när du stannat eller fastnat på en plats med parkeringsförbud, på vägar där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller högre. Vi på Assistansbärgning i Trestad AB anser dock att du bör placera ut en varningstriangel oavsett hastighetsbegränsning. På så vis säkerställer du att dina medtrafikanter blir varnade om situationen, och får möjlighet att sänka farten i tid.

 

Hur ska man placera varningstriangeln?

En varningstriangel ska placeras minst 30 meter bakom fordonet. Ju högre hastighetsbegränsning som råder desto längre avstånd! På en motorväg bör du till exempel placera varningstriangeln cirka 200 meter bakom fordonet. Tänk även på att dåliga väderförhållanden kan begränsa sikten.

 

Vad är viktigt att tänka på när man placerar ut en varningstriangel?

Tänk på att du ska varna bilister som kommer passera din bil, vilket oftast innebär att du behöver placera varningstriangeln bakom fordonet. Det är också en god idé att ha med en reflexväst i bilen, för att vara säker på att bilisterna ser dig när du går mellan fordonet och utställningsplatsen.

0
Feed